THAILAND WEBSITE SERVICES
รับทำเว็บไซต์ ขั้นตอนการให้บริการรับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ ขั้นตอนการให้บริการรับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ ขั้นตอนการให้บริการรับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ ขั้นตอนการให้บริการรับทำเว็บไซต์

ขั้นตอนบริการ

รับทำเว็บไซต์ ขั้นตอนการให้บริการรับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ ขั้นตอนการให้บริการรับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ ขั้นตอนการให้บริการรับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ ขั้นตอนการให้บริการรับทำเว็บไซต์

1

ลูกค้าเตรียมความพร้อม

สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ ข้อมูลซึ่งเป็น ข้อความ และ ภาพ ซึ่งคิดว่าเป็น สิ่งสำคัญ จุดเด่น จุดขาย ขององค์กรและสินค้า

การรวบรวมข้อมูล ควรรวบรวมให้อยู่ในรูปแบบ ไฟล์ดิจิตอล เพื่อง่ายต่อการทยอยส่งทางอินเตอร์เน็ตในลำดับต่อไป และการสร้างหน้าข้อมูลด้วยข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยลูกค้ามาแล้ว อย่างน้อย 1 ครั้ง

2

สำรวจเพื่อค้นหา เว็บไซต์ตัวอย่าง

เว็บตัวอย่าง อาจมีมากกว่าหนึ่งเว็บ แต่ไม่ว่าจะมีจำนวนกี่เว็บก็ตาม ควรทำการบันทึก URL Address และมีคำอธิบายโดยย่อว่า ในแต่ละเว็บและแต่ละหน้าเหล่านั้น เว็บตัวอย่างมีสิ่งใดบ้างมีองค์ประกอบใดบ้าง ที่ลูกค้าต้องการให้มีอยู่ในเว็บของลูกค้า

3

ติดต่อมิสเตอร์โนว์

เพื่อ ปรึกษา พูดคุย สรุปและตกลง ในรายละเอียดต่างๆ ที่ตกผลึกอย่างดีแล้ว ตลอดจน เพื่อประเมินค่าบริการ

ค่าบริการโดยการประเมิน ย่อมไม่ใช่ จำนวนค่าบริการ ที่แท้จริง

จำนวนค่าบริการที่แท้จริง จะทราบได้ก็ต่อเมื่อ งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว

4

ลูกค้าชำระค่าบริการ 50%

50% จากค่าบริการโดยประเมิน ด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

หลังจากได้ร้บค่าบริการในส่วนนี้ และ ข้อมูลสำหร้บจดทะเบียน ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์ แล้ว เว็บไซต์ของลูกค้า พร้อมด้วย หน้าเว็บชั่วคราว หากไม่มีปัญหาด้านเทคนิคใดๆ จะออนไลน์ภายใน 3 ชั่วโมง

5

ลูกค้าทยอยส่งข้อมูล

เบื้องต้น ควรส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อองค์กร ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ขององค์กร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ซึ่งต้องการจดทะเบียน ซึ่งข้อมูลทั้งหมด ต้องสะกดด้วย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6

เว็บไซต์ลูกค้าออนไลน์

เว็บไซต์ลูกค้า พร้อมด้วย หน้าเว็บชั่วคราว จะถูกดำเนินการเพื่อออนไลน์ ภายใน 3 ชั่วโมงนับจาก การจดทะเบียน ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์ เสร็จสมบูรณ์แล้ว

7

ลูกค้าทยอยส่งข้อมูล

ในขั้นตอนนี้ ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ทั้งหมด

ข้อมูลพร้อม ข้อมูลดี และจัดส่งได้เร็วเท่าไร งานย่อมออกมาดีและเสร็จสมบูรณ์ ภายในเวลาอันรวดเร็วเท่านั้น

8

ลูกค้าตรวจสอบ ความคืบหน้าของงาน

ลูกค้าสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงานได้เป็นระยะ จาก เว็บไซต์จริง รวมทั้ง สามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ของลูกค้า ด้วยการติดชมหรือแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางที่สะดวกและเหมาะสม

9

มิสเตอร์โนว์แจ้งลูกค้า

มิสเตอร์โนว์แจ้งลูกค้าเมื่อเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ เพื่อลูกค้าจะได้ตรวจสอบเว็บไซต์อย่างละเอียดเป็นครั้งสุดท้าย

10

ลูกค้าชำระค่าบริการ งวดที่ 2 หรือ งวดสุดท้าย

ลูกค้าชำระค่าบริการ ซึ่งคงเหลือทั้งหมดตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง เมื่อลูกค้าตรวจสอบเว็บไซต์แล้ว และพบว่า ไม่มีสิ่งใดต้องแก้ไข

การจงใจ เพื่อทำให้การชำระค่าบริการงวดสุดท้ายล่าช้า ย่อมเป็นเหตุผลทำให้มิสเตอร์โนว์ ต้องปิดการทำงานของเว็บไซต์ของลูกค้าเป็นการชั่วคราว จนกว่าลูกค้าจะชำระเงินงวดสุดท้ายทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

11

มิสเตอร์โนว์ ปรับแต่ง Google SEO

การปรับแต่ง Google SEO จะดำเนินการให้แก่ลูกค้าก็ต่อเมื่อ ลูกค้าชำระค่าบริการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และ ข้อมูลเว็บไซต์เริ่มแสดงผลใน หน้าแสดงผลการค้นหา ของกูเกิ้ลแล้ว และจะดำเนินการดังกล่าวให้ลูกค้า จนครบจำนวนครั้งของแต่ละแพคเกจ โดยแต่ละครั้งจะเลือกดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น อีกทั้ง ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบด้วยวิธีการใดๆ