THAILAND WEBSITE SERVICES
รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google

รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google

รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล พร้อมดูแลเว็บไซต์ ตรวจสอบเว็บไซต์เป็นระยะ ตลอดอายุบริการ ภายในขอบเขตบริการที่ครอบคลุมเกือบทุกขั้นตอน ได้แก่

 • ตรวจสอบและช่วยคัดสรร ชื่อเว็บไซต์ (ชื่อโดเมน) ที่ลูกค้าต้องการหรือควรจดทะเบียน
 • ดำเนินการจดทะเบียน ชื่อโดเมน ด้วยข้อมูลของลูกค้า
 • เปิดพื้นที่เพื่อให้บริการเก็บไฟล์เว็บไซต์ ในขนาดความจุที่เหมาะสม
 • ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ในรูปแบบที่ช่วยทำให้อันดับเว็บไซต์ติด หน้าแรกกูเกิ้ล ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เว็บไซต์จึงปลอดภัยจากการถูกกูเกิ้ล บล็อค หรือ แบน
 • ตรวจสอบอันดับเว็บไซต์ ใน หน้าแสดงผลการค้นหาของกูเกิ้ล แบบรายวัน ตลอดอายุการใช้บริการ พร้อมปรับแต่งเว็บไซต์ให้ทันทีหากพบ อันดับเว็บ ตก และอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการถูกเลื่อนไปแสดงผลในหน้าอื่นๆ
 • กรณีมีความจำเป็น ยินดี เพิ่มเติมเนื้อหา และ ออกแบบสร้างเว็บ ทั้งหมด ให้ใหม่ ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
 • รับประกันผลงาน ตลอดอายุการใช้บริการ กรณีไม่ได้ผล ยินดีให้บริการฟรี (เฉพาะงานในส่วนของ SEO) เต็มหนึ่งรอบปี สำหรับ หนึ่งรอบปีถัดไป

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการ เว็บไซต์ จำแนกแพคเกจตามราคา


รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google
6800
เว็บ แบบ ดั้งเดิม (เว็บคลาสสิค)
ไม่มี ระบบ แอดมิน
ราคานี้ รวมแล้ว สำหรับ
 • 1 ชื่อโดเมน สำหรับ 1 รอบปี
  (com/net/org/info)
  มูลค่า 500
 • พื้นที่เก็บไฟล์เว็บไซต์ สำหรับ 1 รอบปี
  มูลค่า 2000
 • Theme 1 ชุด 1 ภาษา
  มูลค่า 2500
 • หน้าเว็บ 1-3 หน้ามาตรฐาน
  เกินจาก 3 หน้า คิดเพิ่ม 600/1 หน้ามาตรฐาน
 • 1 หน้ามาตรฐาน กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซลตามลำดับ
ราคานี้ ไม่รวม
 • อัพเกรด
 • อัพเดท
  ค่าบริการอัพเดท คิดเฉลี่ยตามสัดส่วน ของ หน้าเว็บในขนาดมาตรฐาน
 • GOOGLE SEO
  ปรับแต่งเว็บไซต์ เพื่อรองรับการติดหน้าแรกกูเกิ้ล
เว็บไซต์ประเภทนี้เหมาะสำหรับ
 • ท่านที่ต้องการเพียง เว็บไซต์เพื่อออนไลน์ อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • ท่านที่ต้องการใช้ งบประมาณ น้อย
 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหา นานๆสักครั้ง
 • ท่านที่ต้องการใช้ บริการอัพเดทเนื้อหา ของ มิสเตอร์โนว์
7800
เว็บแบบ Responsive (รองรับมือถือ)
ไม่มี ระบบ แอดมิน
ราคานี้ รวมแล้ว สำหรับ
 • 1 ชื่อโดเมน สำหรับ 1 รอบปี
  (com/net/org/info)
  มูลค่า 500
 • พื้นที่เก็บไฟล์เว็บไซต์ สำหรับ 1 รอบปี
  มูลค่า 2000
 • Theme 1 ชุด 1 ภาษา
  มูลค่า 3500
 • หน้าเว็บ 1-3 หน้ามาตรฐาน
  เกินจาก 3 หน้า คิดเพิ่ม 600/1 หน้ามาตรฐาน
 • 1 หน้ามาตรฐาน กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซลตามลำดับ
ราคานี้ ไม่รวม
 • อัพเกรด
 • อัพเดท
  ค่าบริการอัพเดท คิดเฉลี่ยตามสัดส่วน ของ หน้าเว็บในขนาดมาตรฐาน
 • GOOGLE SEO
  ปรับแต่งเว็บไซต์ เพื่อรองรับการติดหน้าแรกกูเกิ้ล
เว็บไซต์ประเภทนี้เหมาะสำหรับ
 • ท่านที่ต้องการเพียง เว็บไซต์เพื่อออนไลน์ อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • ท่านที่ต้องการใช้ งบประมาณ น้อย
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ ที่สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสม บนอุปกรณ์ที่มี ความกว้าง ของ จอแสดงผล แตกต่างกัน
 • เว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหา นานๆสักครั้ง
 • ท่านที่ต้องการใช้ บริการอัพเดทเนื้อหา ของ มิสเตอร์โนว์
20000
เว็บแบบ Responsive (รองรับมือถือ)
ไม่มี ระบบ แอดมิน
ราคานี้ รวมแล้ว สำหรับ
 • 1 ชื่อโดเมน สำหรับ 1 รอบปี
  (com/net/org/info)
  มูลค่า 500
 • พื้นที่เก็บไฟล์เว็บไซต์ สำหรับ 1 รอบปี
  มูลค่า 2000
 • Theme 1 ชุด 1 ภาษา
  มูลค่า 3500
 • หน้าเว็บ 1-6 หน้ามาตรฐาน
  เกินจาก 6 หน้า คิดเพิ่ม 1000/1 หน้ามาตรฐาน
 • 1 หน้ามาตรฐาน กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซลตามลำดับ
 • GOOGLE SEO
  6 ครั้งต่อรอบปี
  มูลค่า 8000
 • อัพเดทเนื้อหา
  ปรับปรุงเว็บไซต์
  อัพเกรด
  ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ใหม่
  ตามความเหมาะสม
ราคานี้ ไม่รวม
 • อัพเดท
  อัพเกรด
  ตามความต้องการของลูกค้า
  ค่าบริการ การคำนวณ ยึดตาม อัตราค่าบริการด้านบน เป็นเกณฑ์
เว็บไซต์ประเภทนี้เหมาะสำหรับ
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์เพื่อออนไลน์ อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ ที่แสดงผลได้อย่างเหมาะสม ในทุกอุปกรณ์สื่อสาร
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ ติดหน้าแรกกูเกิ้ล เพื่อจะถูกค้นพบได้ง่าย จากการถูกค้นหาด้วยกูเกิ้ล
 • ท่านที่ต้องการใช้ บริการอัพเดทเนื้อหา ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ของ มิสเตอร์โนว์
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 6 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
28000
เว็บแบบ Responsive (รองรับมือถือ)
ไม่มี ระบบ แอดมิน
ราคานี้ รวมแล้ว สำหรับ
 • 1 ชื่อโดเมน สำหรับ 1 รอบปี
  (com/net/org/info)
  มูลค่า 500
 • พื้นที่เก็บไฟล์เว็บไซต์ สำหรับ 1 รอบปี
  มูลค่า 2000
 • Theme 1 ชุด 1 ภาษา
  มูลค่า 3500
 • หน้าเว็บ 1-6 หน้ามาตรฐาน
  เกินจาก 6 หน้า คิดเพิ่ม 1000/1 หน้ามาตรฐาน
 • 1 หน้ามาตรฐาน กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซลตามลำดับ
 • GOOGLE SEO
  12 ครั้งต่อรอบปี
  มูลค่า 16000
 • อัพเดทเนื้อหา
  ปรับปรุงเว็บไซต์
  อัพเกรด
  ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ใหม่
  ตามความเหมาะสม
ราคานี้ ไม่รวม
 • อัพเดท
  อัพเกรด
  ตามความต้องการของลูกค้า
  ค่าบริการ การคำนวณ ยึดตาม อัตราค่าบริการด้านบน เป็นเกณฑ์
เว็บไซต์ประเภทนี้เหมาะสำหรับ
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์เพื่อออนไลน์ อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ ที่แสดงผลได้อย่างเหมาะสม ในทุกอุปกรณ์สื่อสาร
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ ติดหน้าแรกกูเกิ้ล เพื่อจะถูกค้นพบได้ง่าย จากการถูกค้นหาด้วยกูเกิ้ล
 • ท่านที่ต้องการใช้ บริการอัพเดทเนื้อหา ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ของ มิสเตอร์โนว์
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 12 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
 • ธุรกิจมีการแข่งขัน เข้มข้น
36000
เว็บแบบ Responsive (รองรับมือถือ)
ไม่มี ระบบ แอดมิน
ราคานี้ รวมแล้ว สำหรับ
 • 1 ชื่อโดเมน สำหรับ 1 รอบปี
  (com/net/org/info)
  มูลค่า 500
 • พื้นที่เก็บไฟล์เว็บไซต์ สำหรับ 1 รอบปี
  มูลค่า 2000
 • Theme 1 ชุด 1 ภาษา
  มูลค่า 3500
 • หน้าเว็บ 1-6 หน้ามาตรฐาน
  เกินจาก 6 หน้า คิดเพิ่ม 1000/1 หน้ามาตรฐาน
 • 1 หน้ามาตรฐาน กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซลตามลำดับ
 • GOOGLE SEO
  18 ครั้งต่อรอบปี
  มูลค่า 24000
 • อัพเดทเนื้อหา
  ปรับปรุงเว็บไซต์
  อัพเกรด
  ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ใหม่
  ตามความเหมาะสม
ราคานี้ ไม่รวม
 • อัพเดท
  อัพเกรด
  ตามความต้องการของลูกค้า
  ค่าบริการ การคำนวณ ยึดตาม อัตราค่าบริการด้านบน เป็นเกณฑ์
เว็บไซต์ประเภทนี้เหมาะสำหรับ
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์เพื่อออนไลน์ อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ ที่แสดงผลได้อย่างเหมาะสม ในทุกอุปกรณ์สื่อสาร
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ ติดหน้าแรกกูเกิ้ล เพื่อจะถูกค้นพบได้ง่าย จากการถูกค้นหาด้วยกูเกิ้ล
 • ท่านที่ต้องการใช้ บริการอัพเดทเนื้อหา ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ของ มิสเตอร์โนว์
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 18 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
 • ธุรกิจมีการแข่งขัน สูง
44000
เว็บแบบ Responsive (รองรับมือถือ)
ไม่มี ระบบ แอดมิน
ราคานี้ รวมแล้ว สำหรับ
 • 1 ชื่อโดเมน สำหรับ 1 รอบปี
  (com/net/org/info)
  มูลค่า 500
 • พื้นที่เก็บไฟล์เว็บไซต์ สำหรับ 1 รอบปี
  มูลค่า 2000
 • Theme 1 ชุด 1 ภาษา
  มูลค่า 3500
 • หน้าเว็บ 1-6 หน้ามาตรฐาน
  เกินจาก 6 หน้า คิดเพิ่ม 1000/1 หน้ามาตรฐาน
 • 1 หน้ามาตรฐาน กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซลตามลำดับ
 • GOOGLE SEO
  24 ครั้งต่อรอบปี
  มูลค่า 32000
 • อัพเดทเนื้อหา
  ปรับปรุงเว็บไซต์
  อัพเกรด
  ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ใหม่
  ตามความเหมาะสม
ราคานี้ ไม่รวม
 • อัพเดท
  อัพเกรด
  ตามความต้องการของลูกค้า
  ค่าบริการ การคำนวณ ยึดตาม อัตราค่าบริการด้านบน เป็นเกณฑ์
เว็บไซต์ประเภทนี้เหมาะสำหรับ
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์เพื่อออนไลน์ อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ ที่แสดงผลได้อย่างเหมาะสม ในทุกอุปกรณ์สื่อสาร
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ ติดหน้าแรกกูเกิ้ล เพื่อจะถูกค้นพบได้ง่าย จากการถูกค้นหาด้วยกูเกิ้ล
 • ท่านที่ต้องการใช้ บริการอัพเดทเนื้อหา ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ของ มิสเตอร์โนว์
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 24 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
 • ธุรกิจมีการแข่งขัน สูงมาก
52000
เว็บแบบ Responsive (รองรับมือถือ)
ไม่มี ระบบ แอดมิน
ราคานี้ รวมแล้ว สำหรับ
 • 1 ชื่อโดเมน สำหรับ 1 รอบปี
  (com/net/org/info)
  มูลค่า 500
 • พื้นที่เก็บไฟล์เว็บไซต์ สำหรับ 1 รอบปี
  มูลค่า 2000
 • Theme 1 ชุด 1 ภาษา
  มูลค่า 3500
 • หน้าเว็บ 1-6 หน้ามาตรฐาน
  เกินจาก 6 หน้า คิดเพิ่ม 1000/1 หน้ามาตรฐาน
 • 1 หน้ามาตรฐาน กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซลตามลำดับ
 • GOOGLE SEO
  30 ครั้งต่อรอบปี
  มูลค่า 40000
 • อัพเดทเนื้อหา
  ปรับปรุงเว็บไซต์
  อัพเกรด
  ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ใหม่
  ตามความเหมาะสม
ราคานี้ ไม่รวม
 • อัพเดท
  อัพเกรด
  ตามความต้องการของลูกค้า
  ค่าบริการ การคำนวณ ยึดตาม อัตราค่าบริการด้านบน เป็นเกณฑ์
เว็บไซต์ประเภทนี้เหมาะสำหรับ
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์เพื่อออนไลน์ อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ ที่แสดงผลได้อย่างเหมาะสม ในทุกอุปกรณ์สื่อสาร
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ ติดหน้าแรกกูเกิ้ล เพื่อจะถูกค้นพบได้ง่าย จากการถูกค้นหาด้วยกูเกิ้ล
 • ท่านที่ต้องการใช้ บริการอัพเดทเนื้อหา ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ของ มิสเตอร์โนว์
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 30 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
 • ธุรกิจมีการแข่งขัน ค่อนข้างยาก และใช้เวลานาน
60000
เว็บแบบ Responsive (รองรับมือถือ)
ไม่มี ระบบ แอดมิน
ราคานี้ รวมแล้ว สำหรับ
 • 1 ชื่อโดเมน สำหรับ 1 รอบปี
  (com/net/org/info)
  มูลค่า 500
 • พื้นที่เก็บไฟล์เว็บไซต์ สำหรับ 1 รอบปี
  มูลค่า 2000
 • Theme 1 ชุด 1 ภาษา
  มูลค่า 3500
 • หน้าเว็บ 1-6 หน้ามาตรฐาน
  เกินจาก 6 หน้า คิดเพิ่ม 1000/1 หน้ามาตรฐาน
 • 1 หน้ามาตรฐาน กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซลตามลำดับ
 • GOOGLE SEO
  36 ครั้งต่อรอบปี
  มูลค่า 48000
 • อัพเดทเนื้อหา
  ปรับปรุงเว็บไซต์
  อัพเกรด
  ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ใหม่
  ตามความเหมาะสม
ราคานี้ ไม่รวม
 • อัพเดท
  อัพเกรด
  ตามความต้องการของลูกค้า
  ค่าบริการ การคำนวณ ยึดตาม อัตราค่าบริการด้านบน เป็นเกณฑ์
เว็บไซต์ประเภทนี้เหมาะสำหรับ
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์เพื่อออนไลน์ อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ ที่แสดงผลได้อย่างเหมาะสม ในทุกอุปกรณ์สื่อสาร
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ ติดหน้าแรกกูเกิ้ล เพื่อจะถูกค้นพบได้ง่าย จากการถูกค้นหาด้วยกูเกิ้ล
 • ท่านที่ต้องการใช้ บริการอัพเดทเนื้อหา ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ของ มิสเตอร์โนว์
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 36 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
 • ธุรกิจมีการแข่งขัน ค่อนข้างยากมาก และใช้เวลานานมาก
68000
เว็บแบบ Responsive (รองรับมือถือ)
ไม่มี ระบบ แอดมิน
ราคานี้ รวมแล้ว สำหรับ
 • 1 ชื่อโดเมน สำหรับ 1 รอบปี
  (com/net/org/info)
  มูลค่า 500
 • พื้นที่เก็บไฟล์เว็บไซต์ สำหรับ 1 รอบปี
  มูลค่า 2000
 • Theme 1 ชุด 1 ภาษา
  มูลค่า 3500
 • หน้าเว็บ 1-6 หน้ามาตรฐาน
  เกินจาก 6 หน้า คิดเพิ่ม 1000/1 หน้ามาตรฐาน
 • 1 หน้ามาตรฐาน กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซลตามลำดับ
 • GOOGLE SEO
  42 ครั้งต่อรอบปี
  มูลค่า 56000
 • อัพเดทเนื้อหา
  ปรับปรุงเว็บไซต์
  อัพเกรด
  ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ใหม่
  ตามความเหมาะสม
ราคานี้ ไม่รวม
 • อัพเดท
  อัพเกรด
  ตามความต้องการของลูกค้า
  ค่าบริการ การคำนวณ ยึดตาม อัตราค่าบริการด้านบน เป็นเกณฑ์
เว็บไซต์ประเภทนี้เหมาะสำหรับ
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์เพื่อออนไลน์ อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ ที่แสดงผลได้อย่างเหมาะสม ในทุกอุปกรณ์สื่อสาร
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ ติดหน้าแรกกูเกิ้ล เพื่อจะถูกค้นพบได้ง่าย จากการถูกค้นหาด้วยกูเกิ้ล
 • ท่านที่ต้องการใช้ บริการอัพเดทเนื้อหา ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ของ มิสเตอร์โนว์
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ Google SEO ของมิสเตอร์โนว์ ในอัตราความถี่ 42 ครั้งต่อหนึ่งรอบปี
 • ธุรกิจมีการแข่งขัน ค่อนข้างยากมาก และใช้เวลานานมาก คำค้นหา หลายคำ
15100
เว็บแบบ Responsive (รองรับมือถือ)
มี ระบบ แอดมิน
ราคานี้ รวมแล้ว สำหรับ
 • 1 ชื่อโดเมน สำหรับ 1 รอบปี
  (com/net/org/info)
  มูลค่า 500
 • พื้นที่เก็บไฟล์เว็บไซต์ สำหรับ 1 รอบปี
  มูลค่า 5000
 • Theme 1 ชุด 1 ภาษา
  มูลค่า 7500
 • หน้าเว็บ 1-3 หน้ามาตรฐาน
  เกินจาก 3 หน้า คิดเพิ่ม 700/1 หน้ามาตรฐาน
 • 1 หน้ามาตรฐาน กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซลตามลำดับ
ราคานี้ ไม่รวม
 • อัพเดท
  อัพเกรด
  ตามความต้องการของลูกค้า
  ค่าบริการ การคำนวณ ยึดตาม อัตราค่าบริการด้านบน เป็นเกณฑ์
เว็บไซต์ประเภทนี้เหมาะสำหรับ
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์เพื่อออนไลน์ อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ ที่แสดงผลได้อย่างเหมาะสม ในทุกอุปกรณ์สื่อสาร
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ซึ่งหน่วยงานราชการไทย บริษัท องค์กร ผู้ใช้ทั่วโลก นิยมใช้
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์มีระบบแอดมิน สามารถติดตั้งโปรแกรมเสริม ที่มีจำหน่ายจ่ายแจก อยู่ในตลาดอินเตอร์เน็ต
3900
เว็บแบบ Responsive (รองรับมือถือ)
มี ระบบ แอดมิน Google Sites
ราคานี้ รวมแล้ว สำหรับ
 • 1 ชื่อโดเมน สำหรับ 1 รอบปี
  (com/net/org/info)
  มูลค่า 500
 • โดเมนเนม โฮสติ้ง
  600/1 รอบปี
 • หน้าเว็บ 1-3 หน้ามาตรฐาน
  เกินจาก 3 หน้า คิดเพิ่ม 600/1 หน้ามาตรฐาน
 • 1 หน้ามาตรฐาน กว้างยาว 970 และ 1000 พิกเซลตามลำดับ
ราคานี้ ไม่รวม
 • อัพเดท
  ตามความต้องการของลูกค้า
  ค่าบริการ การคำนวณ ยึดตาม อัตราค่าบริการด้านบน เป็นเกณฑ์
เว็บไซต์ประเภทนี้เหมาะสำหรับ
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์เพื่อออนไลน์ อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต
 • ท่านที่ต้องการ เว็บไซต์ ที่แสดงผลได้อย่างเหมาะสม ในทุกอุปกรณ์สื่อสาร

ขั้นตอนบริการ

รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google

1

ลูกค้าเตรียมความพร้อม

สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ ข้อมูลซึ่งเป็น ข้อความ และ ภาพ ซึ่งคิดว่าเป็น สิ่งสำคัญ จุดเด่น จุดขาย ขององค์กรและสินค้า

การรวบรวมข้อมูล ควรรวบรวมให้อยู่ในรูปแบบ ไฟล์ดิจิตอล เพื่อง่ายต่อการทยอยส่งทางอินเตอร์เน็ตในลำดับต่อไป และการสร้างหน้าข้อมูลด้วยข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยลูกค้ามาแล้ว อย่างน้อย 1 ครั้ง

2

สำรวจเพื่อค้นหา เว็บไซต์ตัวอย่าง

เว็บตัวอย่าง อาจมีมากกว่าหนึ่งเว็บ แต่ไม่ว่าจะมีจำนวนกี่เว็บก็ตาม ควรทำการบันทึก URL Address และมีคำอธิบายโดยย่อว่า ในแต่ละเว็บและแต่ละหน้าเหล่านั้น เว็บตัวอย่างมีสิ่งใดบ้างมีองค์ประกอบใดบ้าง ที่ลูกค้าต้องการให้มีอยู่ในเว็บของลูกค้า

3

ติดต่อมิสเตอร์โนว์

เพื่อ ปรึกษา พูดคุย สรุปและตกลง ในรายละเอียดต่างๆ ที่ตกผลึกอย่างดีแล้ว ตลอดจน เพื่อประเมินค่าบริการ

ค่าบริการโดยการประเมิน ย่อมไม่ใช่ จำนวนค่าบริการ ที่แท้จริง

จำนวนค่าบริการที่แท้จริง จะทราบได้ก็ต่อเมื่อ งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว

4

ลูกค้าชำระค่าบริการ 50%

50% จากค่าบริการโดยประเมิน ด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

หลังจากได้ร้บค่าบริการในส่วนนี้ และ ข้อมูลสำหร้บจดทะเบียน ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์ แล้ว เว็บไซต์ของลูกค้า พร้อมด้วย หน้าเว็บชั่วคราว หากไม่มีปัญหาด้านเทคนิคใดๆ จะออนไลน์ภายใน 3 ชั่วโมง

5

ลูกค้าทยอยส่งข้อมูล

เบื้องต้น ควรส่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อองค์กร ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ขององค์กร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ซึ่งต้องการจดทะเบียน ซึ่งข้อมูลทั้งหมด ต้องสะกดด้วย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6

เว็บไซต์ลูกค้าออนไลน์

เว็บไซต์ลูกค้า พร้อมด้วย หน้าเว็บชั่วคราว จะถูกดำเนินการเพื่อออนไลน์ ภายใน 3 ชั่วโมงนับจาก การจดทะเบียน ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์ เสร็จสมบูรณ์แล้ว

7

ลูกค้าทยอยส่งข้อมูล

ในขั้นตอนนี้ ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ทั้งหมด

ข้อมูลพร้อม ข้อมูลดี และจัดส่งได้เร็วเท่าไร งานย่อมออกมาดีและเสร็จสมบูรณ์ ภายในเวลาอันรวดเร็วเท่านั้น

8

ลูกค้าตรวจสอบ ความคืบหน้าของงาน

ลูกค้าสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของงานได้เป็นระยะ จาก เว็บไซต์จริง รวมทั้ง สามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ของลูกค้า ด้วยการติดชมหรือแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางที่สะดวกและเหมาะสม

9

มิสเตอร์โนว์แจ้งลูกค้า

มิสเตอร์โนว์แจ้งลูกค้าเมื่อเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ เพื่อลูกค้าจะได้ตรวจสอบเว็บไซต์อย่างละเอียดเป็นครั้งสุดท้าย

10

ลูกค้าชำระค่าบริการ งวดที่ 2 หรือ งวดสุดท้าย

ลูกค้าชำระค่าบริการ ซึ่งคงเหลือทั้งหมดตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง เมื่อลูกค้าตรวจสอบเว็บไซต์แล้ว และพบว่า ไม่มีสิ่งใดต้องแก้ไข

การจงใจ เพื่อทำให้การชำระค่าบริการงวดสุดท้ายล่าช้า ย่อมเป็นเหตุผลทำให้มิสเตอร์โนว์ ต้องปิดการทำงานของเว็บไซต์ของลูกค้าเป็นการชั่วคราว จนกว่าลูกค้าจะชำระเงินงวดสุดท้ายทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

11

มิสเตอร์โนว์ ปรับแต่ง Google SEO

การปรับแต่ง Google SEO จะดำเนินการให้แก่ลูกค้าก็ต่อเมื่อ ลูกค้าชำระค่าบริการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และ ข้อมูลเว็บไซต์เริ่มแสดงผลใน หน้าแสดงผลการค้นหา ของกูเกิ้ลแล้ว และจะดำเนินการดังกล่าวให้ลูกค้า จนครบจำนวนครั้งของแต่ละแพคเกจ โดยแต่ละครั้งจะเลือกดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น อีกทั้ง ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบด้วยวิธีการใดๆ

ขอบเขตบริการ

รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google

ONE STOP SERVICE..!
ที่เดียว บริการครบทุกขั้นตอน

ที่ปรึกษาที่ดี ตรงไปตรงมา

ยินดีตอบข้อซักถามอันเกี่ยวข้องกับ บริการทำเว็บไซต์ของมิสเตอร์โนว์ ทั้งหมด อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีของลูกค้า

จดทะเบียน ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์

ยินดีจดทะเบียน ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์ ด้วย ข้อมูลองค์กร หรือ ข้อมูลส่วนตัว ของลูกค้า

ออกแบบ สร้าง เว็บไซต์

ยินดีออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ตามคุณลักษณะที่ลูกค้าต้องการ ตามหลักวิชาการสากล ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งผ่านการตรวจสอบและทดสอบอย่างดีแล้ว

บริการติดตั้ง เว็บไซต์

ยินดีติดตั้งเว็บไซต์ บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการแก่ลูกค้า และอัพเดทด้วยเนื้อหาสำหรับใช้ทำเว็บไซต์

บริการอัพเดทเนื้อหา ฟรี

บริการอัพเดทเนื้อหาฟรี ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม สำหรับบริการ Google SEO แต่ละแพคเกจ

บริการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ใหม่ ฟรี

บริการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ใหม่ ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม สำหรับบริการ Google SEO แต่ละแพคเกจ

บริการ ต่ออายุบริการ

บริการต่ออายุบริการ สำหรับ ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์

บริการย้ายเว็บไซต์

บริการย้ายเว็บไซต์ ระหว่าง ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์และรับจดทะเบียน ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์

บริการปรับปรุงเว็บไซต์

บริการปรับปรุงเว็บไซต์เก่าสร้างเว็บไซต์ใหม่

บริการอัพเดทเนื้อหา

บริการอัพเดทเนื้อหา คิดค่าบริการเป็นรายครั้ง สำหรับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหา ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม ทุกเว็บไซต์

พื้นที่บริการ งานเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรกกูเกิ้ล, รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ, รับทำเว็บไ่ซต์เรสพอนซีฟ, รับทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก Google

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคใต้

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก